ติดต่อ : 037-285-347

ช่องทางชำระเงิน

- กองการประปา อบต.ท่าตูม
- เคาท์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย