ติดต่อ : 037-285-347

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม 
 

  1. นายพีระพงศ์ เทพบัญชา    ผอ.กองการประปา                    084-736-4507
     
  2. จ.อ.วิสูตร สุวรรณ์           เจ้าพนักงานประปา ชำนาญงาน    090-731-4250
     
  3. นายสายันต์ ขาวกิจ         พนักงานผลิตน้ำประปา                 063-228-2692
     
  4. สำนักงานประปา             งานติดตั้งและงานจัดเก็บรายได้    097-194-5686

      5. Line ID:pptt86