ติดต่อ : 037-285-347

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

เนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 กองการประปา อบต.ท่าตูม จะขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในเส้นทาง
*** หมู่ 7 โป่งไผ่
*** หมู่ 2 เฉพาะหนองปรือ
*** หมู่ 5 เฉพาะกรอกปลาไหล
เพื่อปรับปรุงระบบส่งจ่ายน้ำ จึงขอให้ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทำการสำรองน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคให้เพียงพอต่อการใช้ โดยจะทำการปิดน้ำตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
หากดำเนินการเสร็จก่อนจะรีบจ่ายน้ำโดยเร็วที่สุด