ติดต่อ : 037-285-347

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป ในช่วงเช้า และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ผู้สูงอายุ และสมาชิกสภาฯ ณ ลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม